www.KuponyZdarma.sk
Máte zaujímavý produkt alebo službu, ktorá tu chýba?
Pre firmy →

Čo všetko sa vám pri zakladaní spoločnosti oplatí vedieť

Spoločnosť dokáže fungovať veľmi dobre, ak má svoju organizáciu. Jej zabezpečenie podlieha však aj iným systémom, kam sa radí naša legislatíva, ekonomická situácia a konkurenčné prostredie. Aby ste si mohli urobiť lepší prehľad o tom, ako to funguje v tejto oblasti, prinášame vám niekoľko podstatných informácií.

Základné výhody s.r.o. vás presvedčia
Pri zakladaní spoločnosti je dôležité rozhodnutie, zvoliť si vhodnú právnu formu. K dispozícií ich je niekoľko, no z tých najviac obľúbených na našom území je živnosť a podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Aj keď je živnosť v mnohých smeroch výhodná, stále viac podnikateľov si vyberá jednoduché zakladanie s.r.o. a využíva pritom nemalé benefity. My sa budeme orientovať práve na ne.

Každá spoločnosť sa postupne rozrastá. Pri svojom založení môže mať s.r.o. jedného až 50 spoločníkov. Od tohto počtu sa odvíja aj výška základného imania, ktorá sa musí pred zápisom spoločnosti do obchodného registra zložiť. Ak je spoločník jeden celkovú výška 5000 € je nutné splatiť naraz, v prípade viacerých sa to delí.

Obchodné meno spoločnosti
Od základného imania sa dostávame k ručeniu, celá spoločnosť ručí do výšky nesplateného základného kapitálu. Teda nie je ohrozený majetok jednotlivých spoločníkov a ručenie, čo vyplýva aj z názvu, je obmedzené.

Spoločnosť si môže postupom času svoje meno budovať aj pomocou vybudovanej histórie. Na základe toho sa potom oveľa jednoduchšie zvyšuje jej kredit. Obchodné meno spoločnosti, teda samotný názov, je ľubovoľný, čo je pri jej propagácii samozrejme dôležité tiež.

Spoločnosť môže expandovať tým, že si navýši vklady, prostredníctvom nových spoločníkov. Ak by sa vyskytol konkrétny dôvod, prečo nemôže zakladateľ spoločnosti ďalej pokračovať v tejto činnosti, má možnosť ju predať alebo zlúčiť s inou firmou.

Existuje naozaj niekoľko rozdielov medzi podnikaním formou samostatne zárobkovo činnej osoby a spoločnosti s ručením obmedzeným. Samozrejme vždy a všade sa nájdu zástancovia jedného či druhého typu podnikania. Každý sa v tejto oblasti musí rozhodnúť sám za seba. Ak však chcete spolupracovať s viacerými ľuďmi, byť braní ako seriózny podnik, spájaní s vašou značkou a chcete po čase expandovať a navýšiť výrobu, rozhodne by ste si teda mali zvoliť formu s.r.o. Následný úspech vášho podnikania je už len vo vašich rukách a sami si tak môžete určiť, či sa vám bude dariť.

Text a foto: PR