www.KuponyZdarma.sk
Máte zaujímavý produkt alebo službu, ktorá tu chýba?
Pre firmy →

Ako bezpečne do výšok, alebo keď potrebujete montážnu plošinu

V súčasnosti majú v stavebných a manipulačných technológiách nezastupiteľné miesto zdvíhacie pracovné plošiny. Ako sa môžeme v praxi presvedčiť, často sa využívajú pri výškových prácach na pohyb osôb a pracovných materiálov, a to nielen v stavebníctve, ale všade tam, kde nie je možné z časových dôvodov, alebo z dôvodov pohotovosti k nasadeniu postaviť náročnejšie pracovné lešenie.

Ako bezpečne do výšok, alebo keď potrebujete montážnu plošinu
Ako bezpečne do výšok, alebo keď potrebujete montážnu plošinu (Foto: cemat.sk)

Kde sa najviac uplatnia?

V praxi sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou technicko-údržbového procesu na zariadeniach v exteriéri, ale aj v samotných objektoch, priemyselných halách a pod. Konštrukcia týchto zariadení je umožňujúca realizáciu obslužných technológií v rôznych oblastiach, čo ovplyvňuje spomínanú rýchlosť a výkonnosť uskutočňovaných prác.

Vzhľadom na rôzne druhy a rozsah vykonávaných prác je sortiment moderných pracovných plošín na súčasnom trhu široký a rozmanitý. Plošiny sú konštruované priamo pre konkrétne pracovné prostredie a prax.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že práve správna voľba zdvíhacích plošín, teda ich veľkosť, resp. typ vzhľadom na ich predpokladané použitie má rozhodujúci vplyv aj na ich efektívne využitie.

S polyuretánovými kolieskami to pôjde ľahšie

Ovládanie plošín sa vykonáva pomocou riadiacej jednotky priamo umiestnenej na pracovnej ploche, alebo na jej podvozkovej časti. Na pohon hydraulickej jednotky slúži dieselový motor alebo elektromotor. Pri dieselovom type, ktorý sa najčastejšie využíva v exteriéri zabezpečujú pohyb čierne gumové kolesá, no pre interiérovú plošinu sú známe otočné polyuretánové kolieska. Práve tie sa postarajú o čistú podlahu a tichý chod.

Ak sa aj vy rozhodnete pre tieto plošiny, zistíte, že aj vďaka nim sa môžu vaši zákazníci k vám vrátiť.

Text: PR