Kvalita ovzdušia by nám nemala byť ľahostajná. Ekológovia upozorňujú na globálne otepľovanie, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú aj výfukové plyny, ktoré bývajú do ovzdušia vypustené. Počet automobilov sa