www.KuponyZdarma.sk
Máte zaujímavý produkt alebo službu, ktorá tu chýba?
Pre firmy →

Axis vyznačil hlavné technologické trendy pre rok 2021 v bezpečnostnom sektore

Johan Paulsson, technický riaditeľ spoločnosti Axis Communications, uverejnil svoj každoročný výhľad technologických trendov v bezpečnostnom sektore pre nasledujúci rok. Predpovedá v ňom, že skôr ako úplne nové technológie, môžeme v roku 2021 očakávať výrazný posun v tom, ako a prečo používame tie existujúce. Skrátený zoznam 6 hlavných trendov uvádzame nižšie.

  1. Dôvera ako základ bezpečnostnej agendy. Budovanie a udržanie dôvery ovplyvní technologický sektor viac ako kedykoľvek predtým. Zásadnými témami bude transparentnosť vo využívaní technológií, správe dát a zabezpečenie osobného súkromia. Organizácie sa budú snažiť byť maximálne transparentné a svoju dôveryhodnosť aktívne preukazovať.
  2. Horizontálna integrácia. V ostatných rokoch organizácie pridávajú k riešeniam čisto on-premise tiež cloud a edge computing. Doteraz však boli aplikácie a služby navrhované cielene pre dané prostredie, teda buď pre server, cloud, alebo pre koncové zariadenie. V roku 2021 bude pokračovať horizontálna integrácia aplikácií, analytiky a dát naprieč týmito prostrediami.
  3. Kybernetická bezpečnosť. Model zabezpečenia siete založený na VPN sa bude postupne nahrádzať inteligentnejším a bezpečnejším zabezpečením, kde sa vytvárajú profily bezpečnosti každého zariadenia, s tým, že za normálny stav sa považuje nulová dôvera. V týchto takzvaných „zero trust“ sieťach sa dôvera prisudzuje iba tým zariadeniam a aplikáciám, ktoré disponujú bezpečnostnými prvkami, ako je napríklad podpísaný firmware.

  4. Umelá inteligencia v mainstreame. Hoci umelá inteligencia figuruje v odsekoch trendov už dlho, strojové učenie (machine learning) a hlboké učenie (deep learning) sú dnes v dohľadových technológiách široko dostupné, čo znamená, že reálny dopad AI bude v roku 2021 naozaj veľký. Výsledkom je, že bezpečnostní operátori budú môcť prejsť k proaktívnemu spôsobu práce, teda k riešeniu detekovaných udalostí, namiesto neustáleho ručného monitorovania.
  5. Bezkontaktné technológie. Vzrastie záujem o bezkontaktné (alebo aspoň nízko kontaktné) technológie, ktoré umožnia automatickú kontrolu dodržiavania daných pravidiel. V dôsledku toho narastie počet implementácií týchto technológií, predovšetkým v oblastiach, ako je riadenie vstupu.
  6. Ekológia opäť veľkou témou. Záujem o životné prostredie bude po roku neistôt spojených s pandémiou opäť veľkou prioritou. Pri výbere produktov budú pre zákazníkov dôležitým kritériom nielen kvalita, ktorá je ako ekonomickým, tak ekologickým kritériom, ale aj ich celý životný cyklus a použité materiály.

Je zrejmé, že predpovede je potrebné brať s rezervou – ostatne, rok 2020 ukázal, aké ťažké je predpovedať budúcnosť. Avšak podľa Johana Paulsson možno veriť, že takto načrtnuté trendy budú platiť aj v súčasnom turbulentnom prostredí s tým, že agilita a otvorený prístup k riešeniu problémov budú potrebné dvojnásobne.