www.KuponyZdarma.sk
Máte zaujímavý produkt alebo službu, ktorá tu chýba?
Pre firmy →

Ako môžu kamery chrániť súkromie

Právo na pocit bezpečia bez narušenia súkromia jednotlivca je jedným zo základných princípov našej spoločnosti. Pretože bezpečnejší svet, v ktorom nie sú nikomu upierané jeho základné práva, je jednou zo základných axióm spoločnosti Axis, neustále prichádzajú s novými technológiami, ktoré posilňujú ochranu súkromia pri dohľade.

Celospoločenská diskusia o dopade dohľadových technológií na súkromie občanov sa pomaly presúva zo samotného hardvéru, akým sú napríklad kamery alebo najrôznejšie senzory, smerom k zberu a ďalšiemu využitiu získaných dát. Vývoj vo svete IP kamier tomuto trendu ide v ústrety a vedie k vývoju nových technológií, ktorých implementácia umožňuje nastaviť veľmi efektívne hranice dohľadu a zabezpečiť tak dostatočnú ochranu súkromia.

Axis, ako technologický líder trhu, sa snaží týmto trendom udávať smer a byť vždy o krok pred konkurenciou. S akými technológiami pre ochranu súkromia a osobných údajov sa môžeme v ekosystéme kamier a enkóderov stretnúť?

Private masking

Inovácia menom private masking priniesla do sveta IP videa schopnosť anonymizácie objektov v zábere kamery a limitácie plochy snímanej kamerou. Axis ponúka funkciu 3D privacy masking vo väčšine svojich PTZ kopulovitých kamier. Funkcionalita umožňuje vybrať v zábere ľubovoľné oblasti, ktoré budú v obrazu úplne blokované, alebo zamaskované pre pohľad a záznam. 3D privacy masking umožňuje udržať zamaskovanú oblasť mimo záber aj za situácie, keď sa napríklad vďaka priblíženiu, či oddialeniu zmení šírka záberu, prípadne keď dôjde k zmene uhlu pohľadu kamery. Vybraná oblasť zostáva zamaskovaná dokonca aj pri dynamickom pohybe (tzv. švenkovaní) kamerou.

 

Funkcia 3D privacy masking umožňuje zafixovať maskovanou zónu aj pri zmene záberu PTZ kamery.

Záznam len toho, čo je povolené

Spoločnosť Axis proaktívne so svojimi partnermi pre vývoj aplikácií (ADP) prináša pokročilé softvérové riešenia, ktoré implementáciou do videodohľadového systému zabezpečia, aby bolo nahrávané iba to, čo je skutočne nevyhnutné. Medzi najobľúbenejšie softvérové funkcie na ochranu súkromia patria obmedzenie nahrávacieho času na striktne definované časové intervaly, obmedzenie zoomovania, náklonu a otáčania kamery a celá škála funkcií založená na už spomínanom private Masking. Tieto funkcie môžu byť napríklad využité pri systémovom monitoringu, alebo monitoringu dopravnej prevádzky, kedy je potrebné zaistiť včasnú detekciu pohybových anomálií, no nie je žiadúce zbytočne zaberať ľudí, či poznávacie značky vozidiel.

Vo svojich produktoch ďalej Axis podporuje pokročilé formy šifrovania (už na úrovni samotných kamier), kontrolu zvukových vstupov a výstupov z voliteľných mikrofónov a reproduktorov (audio control), filtrovanie IP adries, obmedzenie prístupu k prenášaným a ukladaným dátam a ďalšie bezpečnostné prvky.

Bezpečný vzdialený prístup

Technológia AXIS Secure Remote Access umožňuje zabezpečiť prístup ku kamerám Axis pred hackermi a inými zvedavcami pomocou vzdialeného PC klienta, chytrého mobilného telefónu alebo tabletu. Toto riešenie sa využíva najmä v prípadoch, keď sú klient a kamera pripojení k rôznym lokálnym sieťam a hypoteticky tak hrozí napríklad útok typu man in the middle, alebo odpočúvanie dát na niektorej zo zapojených lokálnych sietí. Služba AXIS Secure Remote Access v takomto prípade zariadi úplne zabezpečený prenos medzi klientom a vysielajúcou kamerou či enkodérom. Bezpečnosť je poistená na viacerých úrovniach od silného šifrovania prenášaných dát až po viacúrovňový systém overovania.

Popri bezpečnosti prináša AXIS Secure Remote Access tiež úľavu pre inštalačných technikov a používateľov, pretože nemusia riešiť komplikovaný prístup ku kamerám, ktoré sú skryté za lokálnym routerom alebo firewallom.

Platforma VSPEX: tohtoročná novinka

V roku 2016 sa spoločnosť Axis chystá v spolupráci so svojimi partnermi Avaya, EMC a Genetec uviesť jednotnú platformu VSPEX, ktorá prináša prvé certifikované dohľadové riešenia podľa priemyselných štandardov. Zmyslom zjednotenej platformy je zabezpečiť video na celej jeho ceste od záznamového zariadenia, cez sieťové prvky až po úložiská a umožniť aplikovať stratégiu ochrany pred kybernetickými rizikami už na úrovni najzraniteľnejšieho miesta videomonitorovania – koncových kamier a nespoliehať sa len na ochranu dát na úrovni sieťovej infraštruktúry.

Platforma predstavuje ideálne riešenie najmä v prípadoch, keď sa dohľadový ekosystém neskladá iba z niekoľko kamier jedného výrobcu, ale veľkej škály zariadení, radu video streamov a rozvetvenej sieťovej a úložnej infraštruktúry.

TIP: Zabezpečte svoje kamery skôr, než ich objavia hackeri!

Získať prístup k výstupu nezabezpečenej kamery je jednoduché a výsledky môžu byť veľmi nepríjemné – dôkazom sú napr. výstupy zo stoviek bezpečnostných kamier zverejnené hackermi na webe www.insecam.com.

Axis poskytuje inštalačným partnerom jednoduché inštrukcie, ako v niekoľkých krokoch ich kamery účinne zabezpečiť, pokiaľ teda nejde o kamery, ktoré sú vyslovene určené pre verejné vysielanie (napr. cestovný ruch alebo dopravné spravodajstvo).

Svojim partnerom odporúča, aby zaistili ochranu súkromia tak, ako to technické možnosti kamier umožňujú. Odporúčaný postup je k dispozícii aj na stránke www.axis.com/global/en/support/product-security.