V súčasnej dobe už elektrocentrály nie sú žiadnym luxusom. Aj keď možnosť pripojiť sa na elektrickú sieť máte takmer všade môžu nastať situácie kedy sa vám zíde. Či už