Operácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo sexuálneho života v nás pred ich podstúpením vyvolávajú rôzne otázky. Pokúsime sa na ne odpovedať. Vazektómia Pri vazektómii sa prerušia semenovody, teda cesta,