www.KuponyZdarma.sk
Máte zaujímavý produkt alebo službu, ktorá tu chýba?
Pre firmy →

Optimálne pracovisko pre vyťažených ľudí

Dôležitým okamihom balíka zameraného na zlepšenie pracovných podmienok, sú opatrenia na ochranu práce. Každý rok sa venuje viac pozornosti týmto otázkam, pretože záujem o ľudské zdravie sa stal nielen záležitosťou štátneho významu, ale aj prvkom súťaže zamestnávateľov v oblasti prilákania zamestnancov.

Optimálne pracovisko pre vyťažených ľudí
Optimálne pracovisko pre vyťažených ľudí (Foto: unsplash.com)

Pre úspešnú implementáciu všetkých opatrení na ochranu práce je potrebné poznanie v oblasti fyziológie práce, čo umožňuje správne usporiadanie pracovného procesu človeka. Priestory musia mať prirodzené a umelé osvetlenie, ale to nie je všetko.

Aký je ideál?

Miestnosť s počítačom pre dospelých používateľov by mala byť aspoň 6 m2 a objem minimálne 20 m3. Priestory s počítačmi musia byť vybavené vykurovaním, klimatizáciou alebo efektívnym napájaním a odsávaním. Samozrejme, že efektivitu práce zlepšujú aj technické požiadavky na vybavenie pracoviska. Ide o rýchly počítač, výkonné tonery do tlačiarne a služobný mobil.

Vo vlastnom záujme nadriadeného

Povrch podlahy v priestoroch počítačovej prevádzky musí byť rovný, protišmykový, vhodný na čistenie a mať antistatické vlastnosti. Miestnosť musí obsahovať súpravu prvej pomoci, hasiaci prístroj na báze oxidu uhličitého na hasenie požiaru.

Všetko je to úloha zamestnávateľa, ktorý sa snaží tieto veci svojim pracovníkom zabezpečiť v rámci vlastného záujmu. Musí vedieť, kedy a v akom čase je to potrebné, kde hľadať lacnejší atrament do tlačiarne a špeciálne kancelárske kreslá, ktoré majú, čo to spoločné s ergonómiou.

Požiadavky na mikroklímu

Na pracoviskách by mali byť poskytnuté optimálne parametre mikroklímy v súlade so smernicou a ostatnými normami. Podľa tohto, teplota vzduchu musí byť najviac 22-24 °C, v teplom ročnom období stačí o nejaký stupeň menej. Relatívna vlhkosť by mala byť 40-60 % a zaistené pravidelné vetranie. V opačnom prípade to produktivitu len znižuje.

Text: PR