www.KuponyZdarma.sk
Máte zaujímavý produkt alebo službu, ktorá tu chýba?
Pre firmy →

Nová aplikácia Axis umožňuje kombináciou dvoch kamier detekovať a automaticky sledovať narušiteľa

Spoločnosť Axis Communications rozširuje svoj softvér na ochranu perimetra AXIS Perimeter Defender o novú aplikáciu AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking, ktorá zaisťuje automatické sledovanie detekovaných objektov vďaka inteligentnej spolupráci pevnej kamery s PTZ kamerou (umožňujúcou otáčanie, náklon a priblíženie). Pomocou aplikácie môže fixná termálna alebo optická kamera, na ktorej beží AXIS Perimeter Defender na detekciu osôb a vozidiel, prevziať po aktivácii alarmu kontrolu nad vybranou PTZ kamerou v systéme, ktorá potom narušiteľa ďalej sleduje a zobrazí detailný záber.

Vďaka video analytike a automatickému sledovaniu trasy narušiteľa získava pevná kamera neustále aktuálnu polohu objektov, ktoré spôsobili alarm a tieto údaje odosiela pomocou aplikácie AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking do otočnej PTZ kamery, ktorá na ich základe určí smer a priblíženie záberu. PTZ kamera naďalej automaticky upravuje úroveň priblíženia tak, aby zobrazovala všetky objekty narušenia vrátane nových, ktoré sa objavia v detekčnej zóne pevnej kamery. Aplikácia teda umožňuje pevnej kamere neustále zabezpečovať detekciu na veľkej ploche, zatiaľ čo PTZ kamera môže automaticky priblížiť obraz, aby poskytla viac podrobností a detailné zábery na narušiteľa. Operátor môže v prípade potreby kedykoľvek prevziať nad PTZ kamerou manuálnu kontrolu, napríklad vtedy, keď sa objekty presunú z detekčnej zóny pevnej kamery a sledovanie pomocou funkcie PTZ Autotracking sa zastaví.

030519_0127_Novaplikcia1.jpg

AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking je kompatibilný s vybranými PTZ kamerami Axis a umožňuje spárovanie jednej pevnej kamery s jednou PTZ kamerou. Táto funkcia vyžaduje samostatnú licenciu mimo analytiku AXIS Perimeter Defender. Aplikácia je na Slovensku dostupná prostredníctvom distribučných kanálov spoločnosti Axis.

Video a ďalšie zdroje informácií sú k dispozícii na adrese: https://www.axis.com/products/axis-perimeter-defender